Najbardziej ambitny program budowy miejskich lokali, na jaki zasługuje Warszawa. Gwarancja budowy 50 tysięcy nowych mieszkań miejskich oraz odzyskania 10 tysięcy pustostanów w ciągu dekady. Szeroko zakrojone wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych i ochrona lokatorów. Obniżki cen dzięki grupom zakupowym oraz reforma zarządzania zasobem.

#Mieszkanie1400

program mieszkaniowy dla warszawy

  • Zbudujemy 50 tys. nowych mieszkań z finansowanie EBI, miasta oraz Funduszu Dopłat BGK;

  • Średnie mieszkanie 48 m kw, koszt 1400 zł/m z mediami, różne stawki, zielone i komfortowe projekty architektoniczne;

  • Reforma ZGN przyniesie oszczędności 170 mln zł, pozwoli odzyskać 10 tys. pustostanów i zwiększyć transparentność dzięki cyfryzacji;

  • Większe wsparcie prawne dzięki Pełnomocnikom Miasta ds. Wspólnot Mieszkaniowych;

  • Rewitalizacja opuszczonych budynków dzięki współpracy z prywatnymi inwestorami.

  • Zorganizujemy grupy zakupowe energii elektrycznej i gazu, dzięki którym lokatorzy komunalni zaoszczędzą nawet 40% na miesięcznych rachunkach.

  • Umożliwimy udział w grupach zakupowych pozostałym mieszkańcom Warszawy.

Priorytetem dla Warszawy jest program budowy tanich i dostępnych mieszkań socjalnych i komunalnych zarówno dla osób uboższych, jak i średnio zamożnych, co wymusi spadkowy trend cen nieruchomości w całej stolicy. Budowa 50 tys. nowych mieszkań w dekadę to plan niezwykle ambitny, ale możliwy do zrealizowania przy rozsądnej strategii finansowania i zarządzania budżetem miasta. Osiągniemy cel dzięki specjalnej, nisko-oprocentowanej (ok. 2-2,5%) linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w modelu znanym z najlepszych praktyk takich jak programy berlińskiego Degewo czy francuskiej SNI Group. Połączenie około 2 mld zł wydanych na ten cel z budżetu miasta, środków z kasy EBI oraz dodatkowych środków celowych z Funduszu Dopłat BGK pozwoli na przestrzeni lat w zrównoważony sposób podjąć się największej warszawskiej inwestycji w służbie mieszkańcom.

Nowe mieszkania będą budowane w wymiarze w przedziale od 30 do 60 metrów kw., by zapewnić dobry standard życia zarówno dla studentów, młodych par jak i większej rodziny. Wreszcie zaspokoimy potrzeby mieszkalnictwo socjalnego – przez zaniedbania ratusza corocznie nawet 5 mln zł jest traconych na koszty procesów sądowych i opłat przez ignorowanie potrzeb osób w trudnej sytuacji. Dla mieszkań komunalnych przewidziane są zróżnicowane stawki czynszu, przy średniej na poziomie 1400 zł (przy 48 m2, w tym podstawowe media) – co oznacza korzystną alternatywę dla mieszkań deweloperskich, na które narzucana jest dla zysku ogromna marża. Projekty architektoniczne chcemy tworzyć tak, by wykorzystać dostępne grunty przy jednoczesnym zabezpieczeniu miejskiej zieleni i komfortu użytkownikom ulicy. Program mieszkaniowy wymaga również reformy obecnego sposobu zarządzania zasobem. Konsolidacja i usprawnienie standardów Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami to niezbędny krok. Wstępne szacunki wskazują, że w ten sposób można zaoszczędzić nawet 170 mln zł rocznie tylko dzięki eliminacji nieefektywnego gospodarowania i większej przejrzystości. Ponadto, w porozumieniu z Pełnomocnikiem Miasta ds. inteligentnych miast wdrożymy otwartą, cyfrową platformę służącą obywatelskiemu nadzorowaniu i partycypacji w kluczowych decyzjach podejmowanych przez ZGN. Odzyskanie ok. 9 tys. pustostanów – dziś zaniedbanych, zagrożonych reprywatyzacją lub opieszale remontowanych – pozwoli zwiększyć zasób stolicy lub wesprzeć wspólnoty mieszkaniowe w potrzebie.

mieszkanie1400

mieszkanie1400

Dla obniżenia kosztów ponoszonych przez mieszkańców, na poziomie ratusza utworzymy grupy zakupowe dla mediów takich jak elektryczność, gaz czy internet, tak, by korzystając z efektów skali i siły negocjacyjnej miasta móc uzyskać dla mieszkańców najlepsze warunki. Lokale socjalne i komunalne będą automatycznie uczestniczyć w ieefe aukcjach grup zakupowych, a usługa zostanie też za darmo zaoferowana wszystkim mieszkańcom Warszawy. Zakupy grupowe pozwolą zaoszczędzić ponad 23 miliony złotych rocznie, tylko z tytułu zakupów energii elektrycznej i gazu. Mieszkańcy odczują wyraźną różnicę przy płaceniu rachunków, które dzięki zakupom grupowym będą niższe nawet o 40%.

Przerzucenie obowiązków utrzymania budynków w drastycznie różnym stanie na wspólnoty mieszkaniowe stworzyło wielkie nierówności społeczne. Wzmocnimy rolę Pełnomocników Miasta ds. Wspólnot Mieszkaniowych, zapewniając tym samym wsparcie prawne i doradcze w rozwiązywaniu problemów takich jak sprawne zarządzanie finansami czy uzyskiwanie zgody na różnego rodzaju prace.

Bez zwiększania kosztów programu umożliwimy rewitalizację i odbudowę zaniedbanych i opuszczonych budynków. W zamian za sprzedaż ekspektatywy do skromnej części lokali, zobowiążemy prywatne firmy do wyremontowania całej nieruchomości należącej do miasta. To rozwiązanie, chociaż korzystne dla miasta, jego mieszkańców oraz samych firm, dziś jest znacznie mniej atrakcyjne finansowo niż handel roszczeniami i reprywatyzacja publicznego mienia. Zatrzymując ten proceder przywrócimy zainteresowanie projektami mniej dochodowymi, ale bardziej korzystnymi w długim okresie

Powrót do moich pomysłów na Warszawe